DPA เปิดสถิติเงินฝากคุ้มครองเดือน ก.ค. ชี้กลุ่มที่มียอดต่ำกว่า 10 ล้านมีจำนวนลดลง

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) รายงานสถิติเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ จำนวนผู้ฝากที่ได้รับการคุ้มครองของเดือนกรกฎาคมมีทั้งหมด 88.78 ล้านราย ซึ่งมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนมิถุนายน รวมทั้งสิ้น 704,955 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.80 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของผู้ฝากที่มีเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.00 ของผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองทั้งหมด

แต่ในทางกลับกัน เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองเลขเด็ด อาจารย์ดัง เข้าทุกงวดมีจำนวน 15.95 ล้านล้านบาท ซึ่งลดลงจากเดือนมิถุนายน จำนวน 1,721 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.01 สะท้อนได้ว่ากลุ่มผู้ฝากที่มีเงินน้อยกว่า 10 ล้านบาท มีจำนวนลดลง โดยเฉพาะผู้ฝากกลุ่มบุคคลธรรมดาและภาคธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม เงินฝากในระดับวงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงซึ่งคาดว่าเป็นการนำเงินมาพักไว้ในบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้ากลุ่มกองทุนต่างๆ สถาบันการเงิน และลูกค้าบุคคลธรรมดารายใหญ่ ในช่วงที่ตลาดเงินตลาดทุนมีความผันผวน

เคทีซียืนหนึ่งครอง 2 ใบรับรองการจัดการความปลอดภัยข้อมูล-การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 4 ปีซ้อน
นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) เปิดเผยว่า เคทีซีได้รับมอบ 2 ใบรับรองมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001:2013 และมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ISO/IEC 27701:2019 โดยเป็นสถาบันการเงินรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ต่ออายุการรับรองมาตรฐานทั่วองค์กร ครอบคลุมทั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center) และทุกกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของธุรกิจหลัก บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคลและการรับชำระเงิน ซึ่งการได้รับมาตรฐานสำคัญต่อเนื่องนี้ช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นและเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าเคทีซีมุ่งเน้นความสำคัญกับระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในการปกป้องข้อมูลของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้ปลอดภัยจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ ISO/IEC 27001:2013 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management System : ISMS) เพื่อให้องค์กรนำข้อกำหนดไปใช้ในการประเมินความเสี่ยง ออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัยและการนำไปปฏิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งในรูปแบบของดิจิทัลและเอกสาร มาตรฐานนี้จะให้การรับรองว่าองค์กรได้ดำเนินงานสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดตามสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลสำคัญ

ทั้งนี้ ISO/IEC 27701:2019 เป็นมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นส่วนขยายจาก ISO/IEC 27001มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล และมาตรฐาน ISO/IEC 27002 หลักปฏิบัติสำหรับการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Information Management System : PIMS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้ เสริมความแข็งแกร่งของระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการละเมิดความเป็นส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย พนักงานและลูกค้าขององค์กร